TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Hyväksyt tämän tietoselosteen
ehdot käyttämällä Tohlopin luisteluradan, Tohloppi Waken  ja T3Parkin palveluita.

1. Rekisterinpitäjä

Tohlopin luistelurata (Y-tunnus 3425562-6)
Nahkatehtaankatu 13
33270 Tampere

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuukka Tuominen
+358 44 240 9186
info@tohlopinluistelurata.fi
info@tohloppiwake.fi
info@t3park.fi

3. Rekisterin pitämisen peruste

Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 §:ään.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoituksena on kehittää ja parantaa Tohlopin luisteluradalla, Tohloppi Wakessa ja T3Parkissa vakituisesti asioivien asiakkaiden palvelua. Asiakastietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseksi, kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.
Asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimalla tavalla markkinointiin, tiedottamiseen, palvelun ja markkinoinnin kohdentamiseen sekä sen edellyttämään profilointiin, yhteydenottojen hoitamiseen ja muihin vastaavanlaisiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan itse ilmoittamat tiedot, minkä lisäksi rekisteriin voi sisältyä rekisterinpitäjän toiminnassa kertyviä tietoja, kuten
asiakkaan tilaus- ja palveluiden käyttötietoja. Käyttäjän vierailuista sivustolla tallentuu IP-osoite, selaimen tyyppi, vierailuajat sivustolla, kirjautumisaika ja uloskirjautumisaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerta-asiakkaiden tiedot saadaan asiakkailta osto- ja maksutapahtuman sekä toimituksen yhteydessä.  Rekisteriin tallentuu tietoja käyttäjien rekisteröityessä, päivittäessä omia tietojaan, arvostellessaan tuotteita tai jättäessä palautetta.

7. Lapset ja alaikäiset

Alle 15-vuotiaat lapset eivät saa rekisteröityä palvelun käyttäjiksi, ilman huoltajan kirjallista suostumusta.

8. Evästeet ja uudelleenmarkkinointi

Käytämme sivustolla evästeitä (”cookies”). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka  internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Sivuston evästeet eivät vahingoita käyttäjien laitteita tai tiedostoja. Evästeiden ensisijainen käyttötarkoitus on parantaa vierailijan  käyttökokemusta sivustolla, analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta sekä sisältöä.

Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää Tohlopin luisteluradan markkinoinnin kohdentamisessa ja markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa. Tohlopin luistelurata käyttää kolmannen osapuolen uudelleenmarkkinointi – evästeitä, jotka sisältävät Google AdWords, Google Analytics, Facebookin ja Instagramin keräämiä käyttäjätietoja.

9. Tietojen luovutus

Asiakasrekisteriin tallennettujen tietojen käsittely on aina luottamuksellista. Rekisterinpitäjät eivät luovuta rekisteritietoja kolmansille osapuolille markkinointi tai muihin tarkoituksiin.

10.Tietojen säilytysaika

Ellei lakisääteisistä vaatimuksista muuta aiheudu asiakastiedot poistetaan rekisteristä, kun asiakassuhde ja siihen liittyvät molemminpuoliset velvoitteet ovat päättyneet.

11. Rekisterin suojaus

Valtuutetut asiakasrekisterin hoitajat ylläpitävät rekisterin asiakastietoja. Asiakasrekisterin tiedot on suojattu salasanalla, käyttöoikeustasoilla ja rooleilla.
Tiedot sijaitsevat asianmukaisilla tietoturvaohjelmistoilla ja teknisillä järjestelyillä suojatussa ympäristössä.